073 - 982 99 31
Svartbyvägen 1, 961 37 Boden

Fysioterapi (sjukgymnastik)

Min etablering är anslutna till Region Norrbotten (fd Norrbottens Läns Landsting) vilket innebär att du som patient betalar 300kr/besök, gratis under 20 år. Uteblivet besök 400kr. Hos mig gäller också högkostnadskydd och frikort.

Du behöver ingen remiss för att få komma till mig. I och med Fritt Vårdval har du som patient rätt att välja vilken fysioterapeut/sjukgymnast du vill gå till.

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.


Hur går ett besök till?

Alla nybesök börjar med en anamnes/intervju om varför du sökt till mig, där vi går igenom problematiken samt förväntningar och målsättning med besöket. Sedan utför jag en fysioterapeutisk undersökning med inriktning på funktionsförmåga.

Efter undersökningen lägger vi tillsammans upp en behandlingsplan med tydliga mål.


Behandling

Upplägget på behandlingen varierar beroende på Dina mål och behov. Oftas består behandlingen av någon form av övning som kan kompletteras med ledmobilisering, mjukdelsmobilisering, triggerpunktbehandling och strömbehandling. Behandlingen kan vara i förebyggande syfte eller rehabilitering efter skada/sjukdom. All behandling anpassas efter aktuell forskning inom området.


Utbildning

Planerar ni ett evenemang eller är ditt företag/förening intresserad av att inspireras och lära er mer om till exempel fysisk aktivitet och träning, ergonomi, tips och trix i vardagen? Jag utformar föreläsningar/utbildningar inom bland annat dessa områden. Jag erbjuder även möjlighet till gruppträning ute hos företag/föreningar. Är detta intressant? Kontakta gärna mig för mer information. Se kontaktuppgifter under kontakt.